Följande brev har gått ut till anmälda knallar:

Marknadstider är lördag kl 10-16 och söndag 11-16.

Platsanvisningar av ansvariga sker fredag 20:e kl 15-19, lördag 21:a kl 07-09. Respektera de här tiderna då vi som arrangörer har mycket att göra.

OBS! För att vara säker på att få samma plats som föregående år måste du betala för platsen i förväg. Är inte avgiften inbetald senast en vecka före marknaden så kan du mista platsen. Marknadsplatsen är nu fullt utvecklad och inga större förändringar är planerade för i år.

Märkning av stånden. Anslå på försäljningsståndet firma/namn och organisationsnummer alt personnummer. Du som säljer matvaror od ansöker själv hos miljökontoret om tillstånd, 0651-180 00. För att hjälpa oss som arrangörer, är vi tacksamma om du på ditt uppsatta stånd även anslår ett telefonnummer där du kan nås under andra tider än
marknadstiderna, om problem av något slag uppstår.

El-anslutningar – krav på jordfelsbrytare.
Den el som finns framdragen efter marknadsgatan är försedd med jordfelsbrytare. Det är en mycket känslig anordning varför en felaktigt ”hemmakopplad” elanslutning slår ifrån stora grupper på elanläggningen. Vi kräver därför att alla som ansluter sig till vår elanläggning har egna jordfelsbrytare vid anslutningspunkten. Den som eventuellt inte uppfyller detta krav kommer att kopplas ifrån vår elanläggning.
Om någon ertappas med att koppla till elanläggningen utan att betala kommer den att krävas på dubbel elavgift. OBS Anmäl elanslutning senast en vecka innan marknaden.

Parkering av fordon. Vi är medvetna om att många vill ha sina fordon intill stånden. Om inte fordonen ryms
inom den hyrda marknadsplatsen måste det parkeras på annan plats. Av tillståndsskäl, krav från räddningstjänsten, kan vi inte tillåta fordonsuppställning på marknadsgatan mitt emot stånden.
Inga fordon får heller parkeras i backen ovanför bygdegården eller i anslutning till de fasta marknadsstånden.

Plats för fordonsuppställning kommer att i första hand anvisas till marknadsgatans förlängning norrut, på marknadsgatans östra sida och i andra hand till parkeringen för besökande. Parkera heller inte bilarna vid infarten till marknadsområdet, det skapar bara onödig trängsel och irritation. Bilar som ställs upp där, kan av säkerhetsskäl bli föremål för omedelbar flyttning, där fordonsägaren sedan blir betalningsansvarig för flyttkostnaden.

Marknadsfrukost kan du liksom tidigare år äta på bygdegården. Det är öppet för frukostgäster mellan kl 07.30-09.30 både lörd och sönd. I övrigt är det kaffeservering på bygdegården mellan kl 11-16 båda dagarna. Där finns även möjlighet att beställa matlådor. Hamburgare och annan mat finns att köpa inom marknadsområdet.

Marknadskul med servering och underhållning blir det liksom tidigare år.
Biljetter finns att köpa på bygdegården.

För allas vår trevnad är vi tacksamma om alla håller marknadstiderna och håller rent på marken kring försäljningsståndet. Vi delar ut sopsäckar under lördagen.

Lämna ett svar