Årsmöte, grillning och arbete lördag 29 maj

Styrelsen har nu med säkert covidavstånd lyckats ha ett möte och bokat datum för årsmötet – lördag 29 maj kl 15:00 uppe vid eldpallkojan. Mötesprotokollet finns som vanligt att läsa på medlemssidan. Årmötesdatumet har pga den extrema situationen med pandemin flyttats fram i år 2021, men denna lördagseftermiddag hoppas vi kunna ha möte utomhus på ett tryggt sätt. Vi kommer, förutom de vanliga formaliteterna, berätta lite om det senaste som är gjort på eldpallkojan och de närmaste planerna. Har du själv fråga du önskar ta upp, meddela den snarast till styrelsen.

Betala medlemsavgiften i tid innan årsmötet, 50 kronor/medlem/år eller 100 kronor/familj/år. Helst via bankgiro 5825-0424, var noga att ange namn och adress.

Här är kallelsen och dagordning till årsmötet 2021

Här är verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2020 att läsa, skriva ut eller ladda hem till din egna dator/mobil.

Här kan du läsa protokollet från årsmötet 2021, öppna i PDF.

Grillen tänds efter årsmötet

Efter årsmötet ska vi dessutom våga oss på lite samvaro uppe vid eldpallkojan. Vi tänder grillen och grillar korsningar till de som önskar med enkel dryck och kaffe därtill. Du är också välkommen att ta med egen dryck om så önskas.

Röjar- och arbetsdag kl 10-15

Under lördagen 29 maj före årsmötet är alla som kan och vill välkomna att delta i en röjar- och arbetsdag uppe vid eldpallkojan. Du kan dels vara med och färdigställa en del arbete invändigt, eller vara med utvändigt och röja under lite mer sly och småträd framför kojan. Vi ska också duka upp lite till eftermiddagens årsmöte och grillning.