Årsmöte onsdag 14 mars

Kallelse och dagordning årsmöte

Välkommen till byaföreningen årsmöte på onsdag 14 mars. Väldigt bra om så många som möjligt kan komma. Viktigt att du anmäler att du kan komma i mail till Birgitta eller på Facebook senast kl 22.00 söndag 10 mars. Tidigare information om årsmöte 27 feb utgår, ny tid för årsmötet är 14 mars.

Kallelse till årsmöte för Skästra Byaförening

Datum: 2019-03-14

Tid: 19:00

Plats: Skästra Bygdegård

Dagordning

§ 1 Mötets Öppnande

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
§ 3 Val av mötesordförande

§ 4 Val av mötessekreterare

§ 5 Val av justeringsperson

§ 6 Godkännande av dagordning

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Val av ordförande

§ 12 Val av kassör

§ 13 Val av övriga ledamöter

§ 14 Val av suppleanter

§ 15 Val av revisorer

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Mötets avslutande

Medlemsavgift 50 kr/person eller 100 kr/familj. Betalning via BG: 5825-0424, eller swish nr: 123 098 69 92

Meddela på betalningen: medlemsår, namn, e-post. Medlemsavgift betalas senast 12/3.

Meddela senast 10/3 hur många som kommer att närvara på årsmötet, så att vi vet hur mkt fika vi ska ordna. Uppge även om det finns allergier. Anmälan till Birgitta Svärd 070-971 01 96.

Välkomna!