Årsmöte söndag 23 februari

Kallelse till årsmöte för Skästra Byaförening 2020

Datum: Söndag 23 februari 2020

Tid: 14:00

Plats: Skästra Bygdegård

Varmt välkommen till byaföreningens årsmöte. Vi bjuder på fika, och efter mötet tänkte vi att alla som kan och vill gemensamt går upp till eldpallkojan för mer informell planering om hur vi fortsätter utveckla färdigställandet och användningen av vår åttkantiga stolthet.

Vi ber dig betala in byaföreningens medlemsavgift för kalenderår 2020 på 50 kronor/medlem/år eller 100 kronor/familj/år före årsmötet. Betala företrädesvis in på bankgiro 5825-0424, men det går också med swish på 123 098 69 92. Oavsett betalningsform så uppge namn, födelseår och gärna telefonnummer och email. Vid familj, ange antal vuxna och barn (åldrar). Frivilliga bidrag som stöd till föreningen och stöd till eldpallkojan mottages tacksamt.

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande

§ 3 Val av mötesordförande

§ 4 Val av mötessekreterare

§ 5 Val av justeringsperson

§ 6 Godkännande av dagordning

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Val av ordförande

§ 12 Val av kassör

§ 13 Val av övriga ledamöter

§ 14 Val av suppleanter

§ 15 Val av revisorer

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Övriga frågor: Aktuella bidrag att söka | Namn på eldpallkojan | Prislista för att hyra + Bokning av eldpallkojan | Get2Gether

§ 18 Mötets avslutande

Här nedanför finns inom kort verksamhetsberättelse samt den ekonomiska berättelsen för 2019 att läsa och ladda hem. 

Anmälan senast 19 feb SMS eller mejl till Birgitta Svärd, 0709-710 196 och akb.svard@gmail.com. Anmäl även i god tid om du vill att någon fråga ska tas upp under övriga frågor på årsmötet. Välkomna!