Årsmötet senarelagt pga pandemin

Du undrar kanske vad som har hänt med byaföreningens årsmöte 2021? Normalt och enligt stadgarna ska det hållas före mars månad. Vi i styrelsen har kommit fram till att vi detta extraordinära år måste avvakta tills väderleken är varmare så vi kan planera ett möte som förhoppningsvis kan hållas utomhus och coronasäkert. Troligen uppe vid vår eldpallkoja. Vi återkommer med närmare besked, men siktar på att skjuta det till maj-juni pga pandemin.