Avtal om eldpallekojan klart

Det var en mycket trevlig och välbesökt Byafest 23 november i Bygdegården i Skästra, där festdeltagarna avnjöt chili con carne med tillhörande dryck och visade stor begåvning i anordnad musik quiz. Mycket trivsamt. Under mötet ställdes också en del frågor om eldpallekojan och det avtal som har tagits fram mellan Skästra Byaförening och markägarna Silén. Alla deltagare verkade mycket nöjda med markägarnas och styrelsens arbete och svar. Under kvällen signerades också avtalet och därmed finns alla förutsättningar för att återuppta arbetet med att färdigställa Skästras och byaföreningen helt unika eldpallekoja.

Byaföreningen och markägarna har nu ett signera och klart arrendeavtal om eldpallekojan.
Byaföreningen och markägarna har nu ett signera och klart arrendeavtal om eldpallekojan.