Avtal om Eldpallekojan

Förslag på avtal klart

Byaföreningens styrelse har tillsammans med Jakob och Kerstin Silén tagit fram ett avtalsförslag för eldpallekojan. Från båda sidor har grundtanken hela tiden varit att komma väl överens om ett långsiktigt kontrakt som är bra för båda parter och som gör att vi alla i Skästra nu ska känna det väl värt att färdigställa eldpallekojan. Så att vi tillsammans kan börja använda den för allehanda aktiviteter.

Tanken är att detta förslag ska skrivas under fredagen den 23 november 2018, när byaföreniningen har först lite informationsträff och sedan byfest i Bygdegården. Se inbjudan här

Nedan finns hela avtalsförslaget som en PDF. Öppna gärna och läs igenom i god tid före mötet 23 november. Om du har några synpunkter, kontakta då någon i byaföreningen styrelse. Styrelsen hoppas att du också ska finna att detta är bästa tänkbara avtal för att vi nu på ett positivt sätt ska kunna fortsätta arbetet med vår unika och fina eldpallekoja.

Se avtalsförslaget här (PDF) >>