Currently browsing category

Avtal

Avtal om Eldpallekojan

Förslag på avtal klart Byaföreningens styrelse har tillsammans med Jakob och Kerstin Silén tagit fram ett avtalsförslag för eldpallekojan. Från båda sidor har grundtanken hela tiden varit att komma väl överens om ett långsiktigt kontrakt som är bra för båda parter och som gör att vi alla i Skästra nu …