Currently browsing category

Information, Page 2

Årsmötet senarelagt pga pandemin

Du undrar kanske vad som har hänt med byaföreningens årsmöte 2021? Normalt och enligt stadgarna ska det hållas före mars månad. Vi …

Fixardagar i oktober

Vi hade ett trevligt och effektivt styrelsemöte idag söndag 20 september, där vi bl a bestämde att vi ska ha två fixardagar …

Välkomna bidrag till Eldpallkojan

Skästra Byaförening kan nu med stor glädje och uppskattning konstatera att vi har fått väldigt fina bidrag till att kunna färdigställa Eldpallkojan. …

Nystart vid eldpallkojan

Nya styrelsen har haft sitt första möte uppe vid eldpallkojan, allt under överinseende av nyss ditflyttade kronofogde Winter som nu fått tak …

Extra årsmöte 2017

Hej alla skästrabor, kringboende och f.d. skästrabor Nu är det dags för ett extra årsmöte igen p.g.a. dåligt deltagande på ordinarie årsmöte …

Årsmöte 2017

Skästra Byaförenings årsmöte måndagen den 20:e februari 2017 klockan 18:30 Dagordning §1 Årsmötets öppnande §2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande §3 Val …