Dags att betala medlemsavgiften för 2022

Skästra Eldpallkoja - 1:a adventsfirande 2021
Även barnen trivs vid adventssammankomsten vid eldpallkojan

Nu är det dags för betalning av årsavgift för 2022 för dig som vill vara medlem i Skästra Byaförening. Vi i styrelsen ber ödmjukast om att du är med och betalar. Det är väldigt viktigt för föreningen att vi är många betalande medlemmar. Det betyder mycket för hela Skästra med omnejd som by. Det är viktigt för dig och din delaktighet i vad som händer i byn. Du får tillgång till inbjudningar av de kommande evenemang, som t ex vår- och höstfester samt årliga adventsfirandet. Som medlem är du också med och stöttar färdigställandet av Eldpallkojan, och du får dessutom tillgång till nyttjande av Eldpallkojan till lägre pris.

Självklart vänder sig denna Byaförening i första hand till dig med någon form av hemvist i Skästra med omgivande byar. Men medlemskapet är även öppet för dig som oavsett hemvist känner att du vill vara med i vår förening och på så vis vill stötta verksamheten här i byn. Varmt välkommen!

Medlemsskapet kostar bara 50 kronor/medlem/år eller 100 kronor/familj/år. Betala företrädesvis in på bankgiro 5825-0424, eller så går det också bra med swish på 123 098 69 92. 

OBS! Oavsett betalningsform, var vänlig att uppge alla medlemmars namn, ålder, födelseår och gärna telefonnummer. Medlemskapet i Skästra Byaförening betalas per kalenderår.