Extra årsmöte 2017

Hej alla skästrabor, kringboende och f.d. skästrabor

Nu är det dags för ett extra årsmöte igen p.g.a. dåligt deltagande på ordinarie årsmöte och få som vill ställa upp i styrelsen

Extra årsmöte äger rum måndag 24 april klockan 18:30

Sluta inte läsa nu

Skästra byaförening bildades 1994 och en anledning var att skästraborna inte kände varandra. När föreningen startade blev det en stark bykänsla med olika projekt iordningställande av bygdegården, marknad, teater (som nu bildat egen förening), byggande av eldpallkoja (som nu tyvärr avstannat), boule-bana, innebandy, fotbollsturneringar och minnesvärda fester. Det har tillkommit många skästrabor under senare år och en förhoppning är att kunna återskapa den bykänsla som en gång fanns. Styrelsen har under dom senaste åren lagt förslag gjort flera förslag till fester och aktiviteter där intresset ibland varit svalt

Det är medlemmarna som utgör föreningen och föreningen är till för medlemmarna

Ekonomin i föreningen är fortfarande relativt god. Vi lever fortfarande på marknadspengar som vi tjänade in när byaföreningen arrangerade marknaden, därav den låga medlemsavgiften på 20 kronor. Föreningen har även inkomster på uthyrning av lägenhet och bygdegård. Arrendeavtalet på bygdegården går ut 2019

Vi i styrelsen och de fåtal medlemmar som deltog på ordinarie årsmöte diskuterade framtiden varvid 3 alternativ kom fram

– Få till en styrelse och en levande förening
– Lägga ned (fattas av två på varandra följande årsmöten enligt stadgar)
– Sammangående med Skålbo

Har du synpunkter eller förslag är du välkommen på det extra årsmötet (ingen behöver vara rädd för att bli invald mot sin vilja). Är du intresserad av mer information finns stadgar och (många) gamla protokoll på hemsidan

Styrelsen fick vid årsmötet uppdrag att kontakta Skålbo Bygdegårdsförening för diskussion vilket har skett

Nuvarande styrelse består av
– Ordförande Kjell-Ove Persson (fram till extra årsmötet) 070-697 99 65
– Kassör Lotta Westerström 073-204 30 07
– Ledamot Jerry Ask 073-818 39 11
– Ledamot Lova Buske

Välkomna till ett givande möte

Dagordning

Styrelsen

p.s.
Kom ihåg medlemsavgiften 20 kronor till BG 5825-0424
d.s.