Fixardagar i oktober

Vi hade ett trevligt och effektivt styrelsemöte idag söndag 20 september, där vi bl a bestämde att vi ska ha två fixardagar uppe vid Eldpajkojan nu i höst, lördagarna 3:e och 10:e oktober med start kl 09. Alla som kan komma och vara med och fixa, röja mm hälsas med stor tacksamhet välkomna.

Läs hela protokollet här på byaföreningen webbplats.

Mycket har redan gjort uppe i Eldpallkojan under sommaren och inledande hösten.

Nockplåtar och fotplåtar är monterade på taket. Taket är därmed tätt och i princip klart. Endast sista tätning utsidan skorstenen ska göras.

Birger, Sten, Roland och Rolf har i olika körningar hämtat 600 tegelstenar till golv och eldstad. Kvarstår några körningar. Bör komma hit före vintern.

Upphängning av kåpan till eldstaden hänger nu på plats och spishylla är klar i kåpans kant.