Aktuellt

Årsmötet 2022 hölls i Eldpallkojan 5 juni. Följande styrelse utsågs:

Johan Westberg (Ordförande)  

Jenny Annerhult (Kassör)

Rolf Fällström (Ledamot)

Sten Jonsson (Ledamot)

Nina Fällström (Ledamot)

Mirjam Ferneus (Suppleant) mirjam.fernaeus@byggfakta.se

Till valberedning utsågs Kjell-Ove Persson och Tobias Annerhult.

Protokoll från detta årsmöte samt övriga möten finner du här.