Medlem

För 20 kronor/medlem/år får du ta del av allt föreningen erbjuder och det betalas företrädesvis in på bankgiro 5825-0424 och undantagsvis kontakt till aktuell kassör

Oavsett betalningsform så uppge namn, ålder, födelseår och gärna telefonnummer