Protokoll

Årsmöten Verksamhetsberättelser Revisionsberättelser Medlemsmöten Styrelseprotokoll

2023

Styrelsemöte 2023-01-22

2022

Styrelsemöte 2022-09-25

Konstituerande styrelsemöte 2022-06-05

Konstituerande styrelsemöte 2022-01-07

Styrelsemöte 2022-01-07

2021

Styrelsemöte 2021-09-16

Styrelsemöte 2021-04-18

2020

Styrelsemöte 2020-10-10

Styrelsemöte 2020-09-20

Styrelsemöte 2020-06-08

Styrelsemöte 2020-04-26

Styrelsemöte 2020-01-26

Styrelsemöte 2020-01-12

2019

Styrelsemöte 2019-09-29

Styrelsemöte 2019-05-30

Styrelsemöte 2019-04-22

2018

Styrelsemöte 2018-10-03

Konstituerande styrelsemöte 2018-05-20 del 1

Styrelsemöte 2018-05-20 del 2

2016
Styrelsemöte 2016-02-28

2015
Konstituerande styrelsemöte 2015-02-24
Styrelsemöte 2015-05-19
Styrelsemöte 2015-07-03
Styrelsemöte 2015-12-17

2014
Styrelsemöte 2014-03-30
Styrelsemöte 2014-09-28
Styrelsemöte 2014-11-10

2013
Styrelsemöte 2013-02-13
Styrelsemöte 2013-10-31

2012
Styrelsemöte 2012-02-26
Styrelsemöte 2012-03-14
Styrelsemöte 2012-04-10
Styrelsemöte 2012-04-24
Styrelsemöte 2012-05-23
Styrelsemöte 2012-06-13
Styrelsemöte 2012-08-01
Styrelsemöte 2012-08-30
Styrelsemöte 2012-10-24
Styrelsemöte 2012-11-19

2008
Styrelsemöte 2008-01-13
Styrelsemöte 2008-02-03
Styrelsemöte 2008-03-02
Styrelsemöte 2008-04-13
Styrelsemöte 2008-05-15
Styrelsemöte 2008-06-09
Styrelsemöte 2008-08-18
Styrelsemöte 2008-09-15
Styrelsemöte 2008-10-13

2007
Styrelsemöte 2007-01-05
Styrelsemöte 2007-01-11
Styrelsemöte 2007-01-29
Styrelsemöte 2007-02-07
Styrelsemöte 2007-02-25
Styrelsemöte 2007-03-12
Styrelsemöte 2007-04-17
Styrelsemöte 2007-06-11
Styrelsemöte 2007-08-13
Styrelsemöte 2007-09-01
Styrelsemöte 2007-09-09
Styrelsemöte 2007-09-26
Styrelsemöte 2007-10-28
Styrelsemöte 2007-11-18
Styrelsemöte 2007-12-02

2006
Styrelsemöte 2006-03-06
Styrelsemöte 2006-03-28
Styrelsemöte 2006-08-12
Styrelsemöte 2006-10-02
Styrelsemöte 2006-11-30

2005
Styrelsemöte 2005-01-04
Styrelsemöte 2005-02-28
Styrelsemöte 2005-03-09
Styrelsemöte 2005-03-29
Styrelsemöte 2005-04-19
Styrelsemöte 2005-05-16
Styrelsemöte 2005-11-24 # 1
Styrelsemöte 2005-11-24 # 2
Styrelsemöte 2005-10-17
Styrelsemöte 2005-08-15
Styrelsemöte 2005-06-09

2004
Styrelsemöte 2004-12-06

2003
Styrelsemöte 2003-02-12
Styrelsemöte 2003-02-24
Styrelsemöte 2003-03-17
Styrelsemöte 2003-04-03
Styrelsemöte 2003-05-23
Styrelsemöte 2003-06-02
Styrelsemöte 2003-06-30
Styrelsemöte 2003-08-04
Styrelsemöte 2003-08-24
Styrelsemöte 2003-10-30
Styrelsemöte 2003-12-02

2002
Styrelsemöte 2002-01-21
Styrelsemöte 2002-02-25
Styrelsemöte 2002-03-17
Styrelsemöte 2002-04-10
Styrelsemöte 2002-06-03
Styrelsemöte 2002-08-05 # 1
Styrelsemöte 2002-08-05 # 2
Styrelsemöte 2002-09-16

2001
Styrelsemöte 2001-01-13
Styrelsemöte 2001-01-18
Styrelsemöte 2001-01-29
Styrelsemöte 2001-02-04
Styrelsemöte 2001-02-11
Styrelsemöte 2001-02-18
Styrelsemöte 2001-03-06
Styrelsemöte 2001-03-12
Styrelsemöte 2001-04-22
Styrelsemöte 2001-05-20
Styrelsemöte 2001-08-06
Styrelsemöte 2001-10-15

2000
Styrelsemöte 2000-02-06
Styrelsemöte 2000-04-02
Styrelsemöte 2000-04-29
Styrelsemöte 2000-08-06
Styrelsemöte 2000-09-21
Styrelsemöte 2000-11-05
Styrelsemöte 2000-12-04

Övrigt