Fotbollsbatalj

Lördagen den 29:e augusti klockan 13:00 kommer årets mest prestigefyllda fotbollsbatalj att gå av stapeln på Sågvallen i Skästra vilket sedan efterföljs av fest klockan 18:00 för folk och fä, spelare och hejare, grannar och vänner med mat och levande musik vid Boda bygdegård

Låter det intressant att spela fotboll eller gå på fest ? Kontakta:

Nathalie Häll på 073-678 08 91 (Skästra)
Lars Magnusson på 070-322 22 32 (Skålbo)
Mathilda Cavallin på 073-831 21 95 (Boda)

Alternativa kontakter som säkert kan svara på lite frågor:

Kristian Ivarsson på 070-691 85 47
My Fransson på 070-579 96 96

Låter det intressant att gå på fest (med grillat och musik) så hosta upp 150 pix (per vuxen (barn går gratis) och anmäl Er senast 24:e augusti med namn till någon av kontaktpersonerna ovan (bindande anmälan). Om intresse finns så kan buss ordnas till och från Skästra/Skålbo/Boda

För mer information och uppdateringar, se http://www.skastra.nu/ och bygdegårdsföreningarnas Facebook-sidor och Facebook-grupper.

 Utskick sponsrat av