Jubileumsfest

Ni är välkomna att fira Skästra bygdegårds 15-års jubileum 

anmälan till:

Kerstin och Jakob       070/559 29 29

Kicki och Peter             070/689 68 66

Mari och Carl                070/300 16 51