Nytt från 1 feb 2018 på Bygdegården

Några medlemmar gick söndagen 21 jan 2018 igenom alla inventarier mm på bygdegården. Vi vill inte att någon ska känna sig förbisedd om de anser att byaföreningen eller de själva har kvar rätten till någon sak. På medlemsmötet i fredags 19 jan beslutades nämligen att allt som finns kvar i bygdegården ska från 1 feb tillfalla Jakob & Kerstin Silén. Detta enligt en överenskommelse som bygger på att alla bord, stolar och köksgeråd/-utrustning blir kvar mot att föreningen i fem års tid får ha byamöten, fester mm utan kostnad i bygdegården. Dock måste alla aktiviteter bokas in i en kalender som Jakob & Kerstin ska ta fram, de planerar att använda huset till fler aktiviteter. En komplett inventeringslista finns att hämta på Skästra Byaförenings facebooksida. Använd dator, inte mobil. Gå till filer i spalten till vänster. Där finns en excelfil med tre sidor, alternativt tre olika CSV-filer. Läs före 1 feb, och är det något ni tycker är fel så säg innan dess. Kommentera på Facebook eller direkt till någon i styrelsen.