Currently browsing

Page 2

Boka in årsmöte 5 juni 2022

Skästra Byaförenings styrelse har satt ett preliminärt datum för årsmötet. Boka in – 5 juni. Vi skjuter årsmötet från vårvintern till försommaren så att det kan genomföras uppe vid Eldpallkojan när det är varmt. Anledningen är förstås pandemin och att vi hoppas på att den höga smittspridningen har stillats tills …

Skästra Eldpallkoja - 1:a adventsfirande 2021

Lyckat 1:a adventsfirande

Vårt 1:a adventsfirande blev ett väldigt lyckat arrangemang. Totalt räknar vi med ca 75 besökare under söndagseftermiddagen. Skästra Byaförening fick in över …

Höstmöte 2021 med lite nytt

Styrelsen samlades hemma hos Sten & Anita för ett möte i september. Där bestämde vi en hel del nytt inför hösten. Hela …

Årsmötet senarelagt pga pandemin

Du undrar kanske vad som har hänt med byaföreningens årsmöte 2021? Normalt och enligt stadgarna ska det hållas före mars månad. Vi …

Fixardagar i oktober

Vi hade ett trevligt och effektivt styrelsemöte idag söndag 20 september, där vi bl a bestämde att vi ska ha två fixardagar …

Välkomna bidrag till Eldpallkojan

Skästra Byaförening kan nu med stor glädje och uppskattning konstatera att vi har fått väldigt fina bidrag till att kunna färdigställa Eldpallkojan. …

Nystart vid eldpallkojan

Nya styrelsen har haft sitt första möte uppe vid eldpallkojan, allt under överinseende av nyss ditflyttade kronofogde Winter som nu fått tak …

Årsmöte söndag 23 februari

Kallelse till årsmöte för Skästra Byaförening 2020 Datum: Söndag 23 februari 2020 Tid: 14:00 Plats: Skästra Bygdegård Varmt välkommen till byaföreningens årsmöte. Vi bjuder på …

Upptäck Örnnästet

Välkommen till Skästras fantastiska eldpallkoja, populärt kallad Örnnästet. Lördag 9 november har vi öppen koja kl 14-18. Kom och upptäck alla möjligheter denna förmodligen …