Röj i eldpallkojan

Röjardagen blir vid Eldpallkojan! Så hoppas vi ses på Röjardagen lördag 15 juni. Vi i styrelsen tycker det är en god idé att vi försöker samlas så många som möjligt och lägger allt röjararbete i och runt eldpallkojan. Eldpallkojan är Skästra Byaförenings stolthet, men det fattas fortfarande en del för att få den helt färdig och användbar för alla tänkbara spännande evenemang och aktiviteter.

Vi tänker oss att vi röjer och städar in- och utvändigt. Vi gör samtidigt en plan för vilka arbeten som behöver göras för att helt färdigställa eldpallkojan. Dessutom kan vi förhoppningsvis röja lite sly och annat runt om eldpallkojan.

Lunch ingår, anmäl bara hur många ni är som kommer under dagen. Vi startar kl 09:00 på lördagsmorgonen. Vid kvällningen runt kl 18:00 sätter vi igång grillar, hoppas att så många som möjligt vill komma dit. Ta bara med något att grilla och dricka så har vi lite fest i den uppsnyggade eldpallkojan.

Anmäl dig direkt till någon av oss i styrelsen:

Birgitta Svärd, ordförande, akb.svard@gmail.com, 070-971 01 96

Sten Jonsson, kassör, sten.jonsson@outlook.com, 070-399 05 96

Rolf Fällström, sekreterare, rolf@lokes.se, 070-584 10 45

Välkommen önskar Skästra Byaförening!