Skästra Eldpallkoja

Skästra Eldpallkoja började byggas under 2009 av en stor grupp ideella Skästrabor. Den antas vara världens största eldpallkoja, även om denna typ av byggnad kanske inte är så vanlig runt om i världen. Det är snarare en lokal företeelse i våra regioner. Historiskt skapad för att hysa forbönder och skogsarbetare, där enda värmekällan var en centralt placerad eldpall med sin eldstad.

I Skästra har eldpallkojan under flera år stått utan att vara helt färdigställd. Under 2019 inleddes ånyo arbetet med att få den färdig att användas för såväl hela byn och andra intresserade i hela kommunen. Byggnaden är så unik och stor, platsen där den stor så vacker och storslagen. Möjligheterna för hur den kan nyttjas för olika aktiviteter, kulturevenemang, event etc etc är oändligt. Redan sommaren 2019 hölls ett mycket vackert bröllop här på plats.

Ännu när detta skrivs i hösten 2022 har massor gjorts, men det återstår en hel del. Men arbetet pågår, en grupp med byggmästare Birger Ferneus och Sten Jonsson i spetsen har i det närmaste färdigställt eldpallen. Bidrag har sökts och erhållits i from av Bygdemedel för vindkraft 2020 och 2021 för de investeringar som har varit och är nödvändiga. Men med ideell hjälp och en hel del klokskap och finurlighet så har flera punkter kunnat lösas redan. Här en återrapport när byaföreningen ansökte 2022 om nya vindkraftpengar, något vi dock inte fick ta del av detta år.

För närvarande pågår det tunga arbetet med att färdigställa golvet med tegelstenar. Birger och Sten sliter tungt här, allt stöd i det arbetet från övriga bybor uppskattas. Känn dig mycket välkommen att delta både i arbetet och att nyttja Skästra Byaförenings fina eldpallkoja. Vi kommer starta igång bokning och uthyrning så snart eldpallkojan är tillräckligt färdigställd.

Birger Ferneus drar upp kåpan till eldpallkojan som han och Sten Jonsson har tillverkat med Janne Östbergs hjälp i hans verkstad. Allt med stor hjälp från Sme-Pelle.
Här artikel från eldpallkojans begynnelse 2009.
Birger Ferneus betraktar resultatet av nedlagda tegelstenar. Stengolvet i Eldpallkojan växer fram hösten 2022, efter att trägolv och hemsnickrade bord färdigställts det senaste året.