Skästra marknad 21-22 mars 2009

Välkommen till den växande och alltmer trevliga och välbesökta Vintermarknaden.
14:e gången i modern tid. 1996-2009
ca 10 000 besökare/år

  • Knallemarknad
  • Hantverksmarknad i timrade stånd# Mässor
  • Lokal mat
  • Pubkväll
  • Forbönder från när och fjärran
  • Frukost för knallar och andra hungriga
  • Visning av djur


21-22 mars 2009. 130:-/löpmeter vid betalning i förväg, annars 150:-/löpmeter + el Skriftlig platsbest.
Med uppgifter om varuslag, önskat antal meter (3,6,9,osv) och ev. elanslutning.
All försäljning av mat och dryck sker i egen regi.
Anmälan till: Skästra byaförening, Skästrabergsvägen 9, 820 40 Järvsö Tel. 0651-323 88, fax 0651-410 05
E-post: byaforeningen@skastra.nu