Vill du bli medlem ?

Som medlem för den lilla kostnaden på 20 kr/medlem/år får du delta i de aktiviteter och evenemang, eller kanske Du har egna idéer som du vill dela med dig, som anordnas av Byaföreningen

Betala in medlemsavgiften på bankgiro 5825-0424 och ange ditt namn, adress, födelseår och gärna telefonnummer på avi, eller som meddelande vid Internetbetalning, för de medlemmar Ni betalar för