Årsmöte 2017

Skästra Byaförenings årsmöte måndagen den 20:e februari 2017 klockan 18:30 Dagordning §1 Årsmötets öppnande §2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande §3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet §4 Val av protokolljusterare – tillika rösträknare för årsmötet §5 Fastställande av dagordning och röstlängd §6 Styrelsens verksamhetsberättelse §7 Ekonomisk berättelse §8 …

Fotbollsbatalj + fest – 20 aug 2016

Den 20 augusti 2016 kl 13:00 går den prestigefyllda årliga fotbollsbataljen av stapeln, med efterföljande fest i Skästra Bygdegård. I år står …

Fotbollsbatalj

Lördagen den 29:e augusti klockan 13:00 kommer årets mest prestigefyllda fotbollsbatalj att gå av stapeln på Sågvallen i Skästra vilket sedan efterföljs …

Majbrasa

kl 20 tänds brasan nedanför Sågvallen.  För dom som vill så träffas vi på bygdegården kl 18. 

Innebandy

Vi kör innebandy även över jul/nyår 2014/2015 som vanligt på söndagar 17:30

Vill du bli medlem ?

Som medlem för den lilla kostnaden på 20 kr/medlem/år får du delta i de aktiviteter och evenemang, eller kanske Du har egna …

Gamla protokoll

Gamla protokoll är nu upplagda. Fler gamla dokument etc kommer att läggas upp så fort vi på ngt sätt lyckas digitalisera, hitta …