Årsmöte onsdag 27 februari

Kallelse och dagordning årsmöte Kallelse till årsmöte för Skästra Byaförening Datum: 2019-02-27 Tid: 19:00 Plats: Skästra Bygdegård Dagordning § 1 Mötets Öppnande § 2 Årsmötets behöriga utlysande § 3 Val av mötesordförande § 4 Val av mötessekreterare § 5 Val av justeringsperson § 6 Godkännande av dagordning § 7 Fastställande av röstlängd § …

Byaföreningen och markägarna har nu ett signera och klart arrendeavtal om eldpallekojan.

Avtal om eldpallekojan klart

Det var en mycket trevlig och välbesökt Byafest 23 november i Bygdegården i Skästra, där festdeltagarna avnjöt chili con carne med tillhörande dryck och visade stor begåvning i anordnad musik quiz. Mycket trivsamt. Under mötet ställdes också en del frågor om eldpallekojan och det avtal som har tagits fram mellan …

Avtal om Eldpallekojan

Förslag på avtal klart Byaföreningens styrelse har tillsammans med Jakob och Kerstin Silén tagit fram ett avtalsförslag för eldpallekojan. Från båda sidor …

Extra årsmöte 2017

Hej alla skästrabor, kringboende och f.d. skästrabor Nu är det dags för ett extra årsmöte igen p.g.a. dåligt deltagande på ordinarie årsmöte …

Årsmöte 2017

Skästra Byaförenings årsmöte måndagen den 20:e februari 2017 klockan 18:30 Dagordning §1 Årsmötets öppnande §2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande §3 Val …

Medlemsmöte

Den 9:e oktober 2016 klockan 14:00 bjuder styrelsen in till medlemsmöte i Skästra Bygdegård – Barn- och familjedag – Logyra – Övriga …

Fotbollsbatalj + fest – 20 aug 2016

Den 20 augusti 2016 kl 13:00 går den prestigefyllda årliga fotbollsbataljen av stapeln, med efterföljande fest i Skästra Bygdegård. I år står …